Ad Mommers

Welkom op mijn website! De grootste database ter wereld met stamboomgegevens van de Collie.

MEDEDELING
In 1965 bij de oprichting van de SHV “De Collie Club” ben ik lid geworden en ook als bestuurslid aangesteld, wat ik tot 1978 ben geweest en zo de vereniging mede heb helpen opbouwen.

Als waardering ben ik toen als eerste tot ERE lid gekozen, waar ik ook steeds trots op was. Door een conflict met het huidige bestuur heb ik dat ERE lid zijn nu weer ingeleverd en wil ook GEEN lid meer zijn van deze vereniging, vanaf 15 Nov. 2018.

Ad Mommers

Ad Mommers met zijn hondenSTAMBOOMGEGEVENS VAN DE COLLIE
Eindelijk is een lang gekoesterde wens uitgekomen; het met u delen van de door mij verzamelde stamboomgegevens van de Collie. Na jaren deze fantastische honden te hebben mogen verzorgen, maar ook met hen te hebben gefokt en tentoonstellingen te hebben bezocht, ben ik mijn tweede hobby: het verzamelen van stamboomgegevens uit gaan breiden. In eerste instantie op kaarten en later natuurlijk op de computer.

De afgelopen ruim 60 jaren heb ik van ruim 242.000 voornamelijk langharige Collies, gegevens verzameld. Verder heb ik meer dan 82.000 fokcombinaties (nesten) verwerkt en zo'n 225.000 tentoonstellingsuitslagen. Gelukkig is het nu gelukt om al deze gegevens via deze site 'de lucht in te krijgen' en daardoor hopen we veel Collieliefhebbers te bereiken en hen de mogelijkheid te bieden hun gegevens aan te vullen en uit te breiden.

Voor suggesties en/of aanvullingen houd ik mij natuurlijk altijd aanbevolen.

Kijk eens bij de pagina over mijn kennel 'of the Conny house', waarmee ik jarenlang succesvol was.

UPDATE
In verband met de nieuwe wet op de privacy, de AVG/GDPR zijn de adresgegevens aangepast. Privé gevoelige data worden per mei 2018 niet meer publiekelijk ontsloten via onze website. Mocht u vragen of bezwaren hebben, neem dan contact met ons op.